Over deze keuzehulp

De Eileiders weghalen keuzehulp is ontwikkeld om vrouwen en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een keuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Eileiders weghalen keuzehulp is voor vrouwen die:
  • een operatie in de buik krijgen, zoals het weghalen van de baarmoeder, en die geen kinderwens meer hebben; of
  • een sterilisatie krijgen.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijnen, opgesteld door de NVOG. Patiëntvereniging Stichting Olijf en Bekkenbodem4all zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse Richtlijn, NVOG, Sterilisatie van de vrouw, versie 3.0, 2020

Nederlandse Kankerregistratrie Beheerd door IKNL. December 2017
Piek JM, van Diest PJ, Zweemer RP, Kenemans P, Verheijen RH. Tubal ligation and risk of ovarian cancer. Lancet (London, England). 2001;358(9284):844

Falconer H, Yin L, Gronberg H, Altman D. Ovarian Cancer Risk After Salpingectomy: A Nationwide Population-Based Study. JNCI Journal of the National Cancer Institute. 2015;107(2)

Yoon S-H, Kim S-N, Shim S-H, Kang S-B, Lee S-J. Bilateral salpingectomy can reduce the risk of ovarian cancer in the general population: A meta-analysis. Eur J Cancer. 2016;55:38-46

van Lieshout LAM, Pijlman B, Vos MC, et al. Opportunistic salpingectomy in women undergoing hysterectomy: Results from the HYSTUB randomised controlled trial. Maturitas. 2018;107:1-6

Cibula D, Widschwendter M, Majek O, Dusek L. Tubal ligation and the risk of ovarian cancer: review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011;17(1):55-67
Laatste update
11 januari 2021

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de patiëntenverenigingen Stichting Olijf en Bekkenbodem4all. De keuzehulp heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
Nederlandse Vereniging voor Obsteterie & Gynaecologie Olijf Stichting Bekkenbodem4All Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een landelijke multidisciplinaire stuurgroep opgericht met gynaecologen en patiëntvertegenwoordigers. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast heeft een panel van gynaecologen en patiënten(vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Eileiders weghalen keuzehulp is een initiatief van het Radboudumc en Catharina Ziekenhuis. ZorgKeuzeLab is de ontwikkel- en implementatiepartner.
Radboudumc Catharina Ziekenhuis ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. J.A. de Hullu
Dr. J.A. de Hullu
Gynaecoloog-oncoloog
Radboudumc
Dr. J.M.J. Piek
Dr. J.M.J. Piek
Gynaecoloog oncoloog
Catharina Ziekenhuis
Dr. R.P.M.G. Hermens
Dr. R.P.M.G. Hermens
Senior onderzoeker IQ Healthcare
Radboudumc
Drs. Malou Gelderblom
Drs. Malou Gelderblom
Arts-onderzoeker
Radboudumc
Drs. L.A.M. van Lieshout
Drs. L.A.M. van Lieshout
Arts-onderzoeker
Radboudumc
Drs. A.A. van Ginkel
Drs. A.A. van Ginkel
Gynaecoloog
Rijnstate
Drs. C.M.W.H. Smeets
Drs. C.M.W.H. Smeets
Gynaecoloog
Slingeland Ziekenhuis
Dr. N.M. Soede
Dr. N.M. Soede
Patientenraad
Radboudumc
Dr. A.J.M. Oerlemans
Dr. A.J.M. Oerlemans
Medisch ethicus
Radboudumc
A.J. van der Kolk, MSc
A.J. van der Kolk, MSc
Ervaringsdeskundige
Olijf
Dr. M.P.H. Schreurs
Dr. M.P.H. Schreurs
Gynaecoloog
Medisch Spectrum Twente
Janna Roozendaal
Janna Roozendaal
Patiëntenvertegenwoordiger
Olijf

Financiering

Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en Betaalbaar beter hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Het Radboudumc, het Catharina ziekenhuis en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Eileiders weghalen keuzehulp na.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.